วันพุธที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

แผนภาพโครงเรื่องเชื่อมโยงการคิด

หลังจากที่ครูได้นำวรรณกรรมมาให้นักเรียนได้คาดเดาเรื่องราวแล้วนั้น ในชั่วโมงต่อมานักเรียนก็จะติดตามในเรื่องราวนั้นๆ ด้วยการอ่าน

การอ่านเรื่องราวของวรรณกรรม สำหรับนักเรียนที่แรกเริ่มอ่าน คือ ประถม 1 คุณครูจะเป็นคนที่อ่านให้เด็กฟังก่อนก็ได้  จนเมื่อสังเกตเห็นว่าเด็กเริ่มอ่านได้แล้วค่อยให้เด็กเป็นคนอ่าน

เมื่ออ่านจบแล้ว คุณครูจะกระตุ้นด้วยคำถามชวนคิดที่เชื่อมโยงไปสู่พฤติกรรมสมอง  เช่น
-          มีตัวละครอะไรบ้าง
-          เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น (จากแรกจนจบ) เป็นอย่างไร
-          เรื่องย่อโดยสรุปเป็นอย่างไร
-          ข้อคิดที่ได้คืออะไร
-          ความประทับใจ (ตัวละคร เหตุการณ์) ที่มีคืออะไร  เพราะอะไร
-    อยากเป็นหรือไม่อยากเป็นเหมือนตัวละครใด  เพราะอะไร
-    หากเปลี่ยนตอนใดตอนหนึ่งหรือตอนจบ จะเปลี่ยนอย่างไร
-          คำถามที่อยากรู้ / ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมที่มีคืออะไร

หลังจากที่ครูตั้งคำถาม นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น  คุณครูให้ภาระงาน/ ชิ้นงาน โดยเขียนเป็นแผนภาพโครงเรื่อง เพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้น

ตัวอย่างผลงาน "แผนภาพโครงเรื่อง" ของนักเรียน
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น